Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Напрями наукової діяльності

Наукові дослідження
Наукові семінари
Наукові публікації
Наукові видання
Наукові школи
Конференції
Аспірантам та докторантам

Напрями наукової діяльності

Наукова діяльність институту спрямована на забезпечення рішення двох масштабних взаємозалежних задач, що мають загальнодержавне значення, а саме:

1. Виконання актуальних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт для потреб енергетики, промисловості і соціальної сфери по підвищенню енергоефективності матеріального виробництва, підвищенню економічності, надійності і безпеці енергогенеруючого і енерговикористовуючого устаткування і тепло технологій, підвищенню конкурентоздатності продукції, робіт і послуг в енергомашинобудуванні, теплоенергетиці і теплотехніці.

2. Підвищення якості підготовки інженерних і наукових кадрів за допомогою органічного сполучення передових фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з навчальним процесом.

Наукова проблематика НН ІАТЕ обумовлена профілюючими спеціальностями кафедр і виконується науково-педагогічним і науково-інженерним складом, а також, аспірантами і студентами кафедр институту.

Здійснення успішної наукової та інноваційної діяльності ґрунтується на 5 наукових школах інституту: 

  • Теплообмін, гідродинаміка та надійність енергетичного обладнання –д.т.н., проф. Письменний Є.М. 
  • Управління ефективністю процесів горіння та ресурсом обладнання теплової та альтернативної енергетики – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю
  • Термодистиляції та інтенсифікації тепломасообмінних процесів – д.т.н., проф. Ріферт В.Г. 
  • Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем – д.т.н., проф. Дешко В.І. 
  • Комп'ютерний моніторинг процесів і систем – д.т.н., проф. Сліпченко В.Г.
Переглядів: 1 019