Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Навчальні дисципліни

Освітні програми
Рейтинг успішності для призначення академічних стипендій
Студентське самоврядування
Розклад занять
Накази
Вимоги до оформлення документації
Військова підготовка студентів

Навчальні дисципліни

Ліквідація академічної заборгованості 4 курс відбувається паралельно з першим тижнем практики з 17.04.2023 по 22.04.2023.

Положення про порядок реалізації студентами Теплоенергетичного факультету "КПІ ім. Ігоря Сікорського" права на вільний вибір навчальних дисциплін. Скачати: формат  .docx

Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філосфії за освітньо-науковою програмою "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" та за освітньо-науковою програмою "Системний аналіз" за спеціальністю 124 "Системний аналіз" (вступ 2021, 2020 років). Скачати: формат  .pdf

Переглядів: 225