Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

ПРОЕКТИ

Моделювання температурного поля сотопанельних конструкцій з тепловими трубами


На кафедрі АПЕПС у співробітництві з лабораторією теплових труб кафедри АЕС та ІТФ НТУУ «КПІ» здійснюється розробка програмного забезпечення для розрахунку температурного поля теплових труб та сотопанельних конструкцій з тепловими трубами.

Сотопанельні конструкції застосовуються для виготовлення корпусів космічних апаратів, теплові труби забезпечують охолодження обладнання.

При проектуванні конструкції для визначення її оптимальних параметрів виникає необхідність здійснення математичного моделювання температурного поля сотопанелі. Основою математичної моделі є нестаціонарне рівняння теплопровідності. Також здійснюється розробка інформаційних структур алгоритмів для паралельного моделювання на багатоядерних системах та кластерах.

Виконавець: ст. викл. Смаковський Д.С.


Автоматизована система термічного аналізу

Автоматизована система диференціального термічного аналізу призначена для оперативного виявлення фізичних властивостей та хімічного складу сплавів під час кристалізації.

Співробітники кафедри приймають участь у розробці програмно-апаратних компонентів інформаційно-аналітичної системи управління процесами кристалізації металевих розплавів, що дозволяє значно підвищити експлуатаційні характеристики металевих виробів. При розробці системи застосовуються методи кластерного аналізу, штучні нейронні мережі для розпізнавання фаз сплаву та методи згладжування термокривих сплайнами.

Система може бути впроваджена на металургійних підприємствах авіаційної та інших галузей народного господарства для виробництва композитних матеріалів.

Робота виконується спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України та фізико-технологічним інститутом металів і сплавів Національного авіаційного університету.

Виконавці: д.ф.-м.н. Писаренко В. Г., ас. Варава І.А.

Переглядів: 155