Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:
Кафедри
Кафедра теплової та альтернативної енергетики

Загальна інформація

Викладацький склад
Контакти

Загальна інформація

Кафедра теплової та альтернативної енергетики готує теплоенергетиків для роботи на ТЕС і АЕС, промислових підприємств різних галузей економіки країни, муніципальних та комунальних підприємств і організацій, в монтажних, налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, енергетичних об'єднаннях, підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних і навчальних інститутах України.

У навчальному процесі кафедри висококваліфіковані викладачі приділяють значну увагу використанню екологічно чистих і ефективних енергозберігаючих технологій виробництва електричної та теплової енергії, комп'ютерним, газотурбінним і парогазовим установкам, вивченню та впровадженню світового досвіду в області нових сучасних енерготехнологій, питань технічного переозброєння, реконструкції та модернізації енергетичних об'єктів.

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

Переглядів: 102