Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! Кафедра цифрових технологій в енергетиці

17:02, 16-09-2022

Кафедра цифрових технологій в енергетиці готує фахівців у галузі комп’ютерних наук. Навчальний план і кваліфіковані  педагоги забезпечують здобуття студентами фундаментальних та прикладних навичок для виконання широкого спектра професійних завдань із проектування, розроблення, тестування, розгортання й супроводу програмних систем різної архітектури та призначення.

Навчальні дисципліни постійно оновлюються відповідно до вимог сучасних інформаційних технологій та провідних IT-компаній, такими як SoftServe, ЕПАМ тощо. На кафедрі передбачається вивчення наступних мов та технологій:

 • мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Erlang, Python; 
 • мов роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript; 
 • систем керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL; 
 • середовищ розроблення та проектування: Microsoft Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, PowerDesigner, PhpStorm, Android Studio, MathLab, SolidWorks, AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch; 
 • засоби розроблення та технології: Android SDK, Node.js, ODBC, ADO.NET, JDBC, Native DB, WCF, GRID, OpenMP, MPI. 

Наші випускники можуть працювати за такими професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, що на сьогодні є найбільш високооплачуваними:

 • 2131.1 Науковий співробітник (обчислювальні системи)
 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Аналітик з комп'ютерних комунікацій
 • 2131.2 Аналітик комп’ютерних систем
 • 2131.2 Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • 2131.2 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 • 2131.2 Інженер з комп'ютерних систем
 • 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

Особливістю кафедри є запуск дуальної освіти на базі та з менторами компанії SoftServe, після успішного проходження якої студенти зможуть відразу працевлаштуватись.