Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Оголошено конкурс на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2024 рік

11:33, 25-01-2024

Премія присуджується молодим ученим – громадянам України віком (за станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу) до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

Зокрема за:

  • відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі;
  • розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;
  • створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;
  • створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, інформаційні технології.

Зверніть увагу!

Вчена рада не може протягом одного року:

  • висувати кандидатуру молодого вченого на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії;
  • висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Національну премію України імені Бориса Патона;
  • висувати кілька робіт за участю одного і того ж молодого вченого на Премію.

Для участі в конкурсі та розгляду на Комісії ВР університету з наукової і інноваційної діяльності та Вченій Раді університету, необхідно до 1 лютого 2024 р. надати до кім. 142 – 1к., Собецькій Анні Василівні:

Всі документи мають бути належно оформлені, підписані та завірені відповідно до вимог! Інструкцією встановлені форми подання, які міняти не можна!