Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Захист дисертації Лободи Петра на здобуття ступеня доктора філософії

17:30, 31-01-2024

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.74 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лободи Петра Петровича на тему “Методи та програмні засоби обробки даних цифрового двійника конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології, за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення відбудеться “01” лютого 2024 р. об 11:00 в режимі відео-конференції на платформі Zoom. 

Голова ради

  • д.т.н, доц. Сулема Євгенія Станіславівна, завідувачка кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Члени ради:

  • д.т.н., проф. Волощук Володимир Анатолійович, завідувач кафедри автоматизації енергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
  • д.т.н., доц. Федорова Наталія Володимирівна, професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
  • д.т.н., проф. Жебка Вікторія Вікторівна, завідувачка кафедри технологій цифрового розвитку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (офіційний опонент);
  • к.т.н. Кравцов Григорій Олексійович, старший науковий співробітник відділу математичного та комп’ютерного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України (офіційний опонент).