Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! Кафедра автоматизації енергетичних процесів

17:02, 16-09-2022

 

На кафедрі автоматизації енергетичних процесів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностю 

 

Спеціальність

Назва ОП

Рівні вищої освіти

Перший

Другий

Третій

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Бакалавр ОПП

Магістр ОПП

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Магістр ОНП

PhD ОНП

Примітка: ОПП – освітньо-професійна програма
                          ОНП – освітньо-наукова програма

Випускники кафедри здатні виконувати роботи з:

  • автоматизації та комп'ютеризації процесів керування у всіх областях промислового виробництва; 

  • розробки, проектування і реалізації комп'ютерно-інтегрованих систем керування виробництвом енергії на ТЕС, АЕС, в установах, які використовують енергію сонця, вітру, різних видів біопалива і т.д.

  • керування процесами життєзабезпечення в промислових і громадських будівлях (штучний клімат, безпека, інженерні системи та ін.).

На кафедрі пройшли навчання і стажування фахівці з багатьох країн, в тому числі з Болгарії, Німеччини, Польщі, Куби, В'єтнаму, Монголії, КНР, Єгипту та Швеції.