Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

УВАГА! ХХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»

15:45, 19-04-2024

Шановні колеги!

23 квітня о 14-30 відбудеться відкриття ХХІ міжнародної науково-практичної  конференції молодих вчених та студентів «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»Пленарне засідання відбудеться в режимі он-лайн.

Вступне слово - проректор з  наукової  роботи, д.т.н., проф. Пасічник В.А.

Доповіді пленарного засідання:

  1. Системи охолодження сучасної електронної апаратури та перспективи їх розвитку Доповідач - Хайрнасов Сергій Манісович, д.т.н., проф. каф. АЕ.
  2. Тепломасоперенос і фазові перетворення в пористих системах Доповідачка – Сорокова Наталія Миколаївна,  д.т.н., проф. каф. АЕ.
  3. Завдання забезпечення функціональної стійкості інтелектуальних систем для прийняття управлінських рішень Доповідач - Шуклін Герман Вікторович, к.т.н., доц., докторант кафедри ІПЗЕ.

Секційні засідання відбудуться 24-26 квітня. (Програма додається)

Підключитись до на пленарного засідання конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 691 994 5779
Код доступу: 072179


СЕКЦІЯ №1
Атомна енергетика

Посилання на ZOOM


СЕКЦІЯ №2
Ядерна захищеність та нерозповсюдження
24 квітня, 1430, online
Посилання на ZOOM
Ідентифікатор конференції: 691 994 5779
Код доступу: 072179


СЕКЦІЯ №3
Теплогідравлічні процеси в тепло- і парогенеруючих установках
24 квітня, 1430, online
Посилання на ZOOM
Ідентифікатор конференції: 959 558 3710
Код доступу: vorobiov.n


СЕКЦІЯ №4
Сучасні технології в тепловій та альтернативній енергетиці
24–25 квітня, 1415, ZOOM on-line
Посилання на ZOOM
Meeting ID:  220 518 9179
Passcode: 1B9cEW


СЕКЦІЯ №5
Проблеми теоретичної і промислової теплотехніки 
24-25 квітня, 1400, ZOOM on-line (ауд. 431-5, НН ІАТЕ)
Посилання на ZOOM
Meeting ID: 719 2305 4205
Passcode: 0SWGhP


СЕКЦІЯ №6
Енергетичний менеджмент та інжиніринг
25 квітня, 14-00, ZOOM on-line
Посилання на ZOOM


СЕКЦІЯ №7
Автоматизація теплоенергетичних процесів 
24-25 квітня, 1400, ауд. 704-5, НН ІАТЕ 
Google Meet online


СЕКЦІЯ №8
Аспекти розвитку інженерії програмного забезпечення в енеретиці
26 квітня, 1400.
Посилання на ZOOM
Meeting ID: 211 295 8279
Passcode: B79DsB


СЕКЦІЯ №9
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем 
25 квітня, 1415, Zoom online
Посилання на ZOOM
Meeting ID: 725 9350 0091 
Passcode: 6TRncD


СЕКЦІЯ №10
(Підсекція 1)
Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання 
24 квітня, 1415, Zoom online
Посилання на ZOOM


СЕКЦІЯ №10
(Підсекція 2)
Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання
25 квітня, 1415, Zoom online
Посилання на ZOOM


СЕКЦІЯ №10
Підсекція 3
Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання
26 квітня, 1415, Zoom online
Посилання на ZOOM

Зарошуються завідувачі кафедр, відповідальні за науку, відповідальні по секціях конференції, науковці, викладачі, аспіранти, студенти та всі бажаючі.