Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

18:19, 16-05-2022

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Кафедра ІПЗЕ готує фахівців високого рівня з інженерії програмного забезпечення у таких сферах: розробка новітніх систем управління складними технічними та організаційними системами, зокрема, енергетичними; розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем; розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту, машинного навчання, обробки великих даних, технологій інтернету речей, граничної та хмарної аналітики, розробки веб- та мобільних додатків. Студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу.

Приділяється увага як базовим дисциплінам з теорії та практики алгоритмізації та програмування, комп’ютерного моделювання складних систем, формування і використання баз даних та знань, розробки трансляторів, управління IT-проектами, так і більш специфічним, притаманним саме цьому напряму: паралельним обчисленням, хмарним технологіям, асинхронному програмуванню, методології DevOps, крос платформному програмуванню, проектуванню та розробці інтелектуальних програмних застосунків та їх тестуванню, дисциплінам з розробки програмного забезпечення мобільних пристроїв, Інтернету речей та веб-програмування. Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python. Мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Системи керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL.