Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Наказ № 768 МОН України від 20.06.23, про утворення спеціалізованої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

10:13, 29-06-2023

Профіль ради:

  • 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»,
  • 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»