Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:
Кафедри
Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Загальна інформація

Викладацький склад
Контакти

Загальна інформація

Кафедра автоматизації енергетичних процесів бере участь у підготовці PhD за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Навчання за програмою PhD відбувається за денною, заочною та вечірньою формами навчання. Освітня стратегія кафедри - створення автоматизованих систем управління та програмування кібер-фізичних систем.

Поєднуючи класичні підходи автоматизації промислових процесів з сучасними задачами менеджменту операційних технологій виробництв, кафедра послідовно впроваджує і застосовує ідеї Четвертої Промислової Революції Industry 4.0.

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Переглядів: 119