Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Наукові видання

Напрями наукової діяльності
Наукові дослідження
Наукові семінари
Наукові публікації
Наукові школи
Конференції
Аспірантам та докторантам

Наукові видання

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРИФІВ РУКОПИСАМ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Науковий напрямок – енергетика та енергоефективність.

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р. № 1-05/5.

Журнал включено до:

  • бази даних «Наукова періодика України» НБУВ;
  • українського реферативного журналу "Джерело" (ІПРІ НАН України);
  • електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI;
  • наукова періодика України URAN (OJS);
  • наукометричної бази даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека);
  • наукової пошукової системи Google Scholar;
  • баз даних Open Academic Journal Index (OAJI), WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor.
Переглядів: 1 066