Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Аспірантам та докторантам

Напрями наукової діяльності
Наукові дослідження
Наукові семінари
Наукові публікації
Наукові видання
Наукові школи
Конференції

Аспірантам та докторантам

До уваги вступників до аспірантури у 2024 році

Програми вступних випробувань в аспірантуру у 2024 році

До уваги аспірантів, які завершують навчання в аспірантурі у 2024 році

Матеріали онлайн-зустрічі організаційного та консультаційного характеру для аспірантів першого курсу


Зустріч з аспірантами 2023 року зарахування

До уваги вступників до аспірантури КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2023 році!

Наказ № 768 МОН України від 20.06.23, про утворення спеціалізованої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Вебінар про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

Здобувачі всіх рівнів вищої освіти та викладачі! Вашій увазі пропонується цикл лекцій з авіаційної техніки

Шановні аспіранти 3 та 4  року підготовки!

Поради для аспірантів як вчасно підготувати та захистити дисертацію:
(Презентація проректора)
(Презентація Ученого секретаря)

До уваги аспірантів всіх років підготовки!

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 01 по 17 лютого 2023 року на засіданнях кафедр планується звітування аспірантів всіх років навчання про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової) за перше півріччя 2022/2023 навчального року.

Також нагадуємо та звертаємо увагу, що відповідно до наукової складової навчального плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії має бути протягом 1-3 років підготовки (щорічно) не менше однієї публікації відповідного рівня за темою дисертації.

Контрольні примірники ваших індивідуальних планів передаються на кафедри централізовано. Під час їх заповнення необхідно стисло, але змістовно, внести інформацію про виконану роботу по дисертації та публікації відповідного рівня у першому півріччі 2022/2023 навчального року (назва статті, видання, рік видання тощо).

Постанова КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»: у пп. 8,9 вищезгаданої Постанови викладені вимоги до публікацій  за темою дисертації.

Переглядів: 1 043