Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Вступ на 1 курс (НМТ/ЗНО)

Списки зарахованих за державним замовленням у 2022р. абітурієнтів:
 

Денна форма:

121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
122 Комп’ютерні науки Завантажити
142 Енергетичне машинобудування Завантажити
143 Атомна енергетика Завантажити
144 Теплоенергетика Завантажити
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити

 


Заочна форма:
 

121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
122 Комп’ютерні науки Завантажити
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ) здійснює набір основі документу про повну загальну середню освіту за наступними спеціальностями і освітніми програмами:

 

Навчання за державним замовленням (бюджет)

Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за державним замовленням необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2019-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Детальніше з вимогами до мотиваційного листа можна ознайомитися за посиланням.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі національного мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) - від більшого до меншого.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів приймальною комісією.


Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
На бюджет можна подати до 5 заяв. Максимальна кількість спецальностей, за якими можна подати заяви на бюджет, також складає 5. Наприклад, можна подати 5 заяв на бюджет по одній спеціальності, а можна подати 5 заяв на бюджет по 5 різним спеціальностям.

Конкурсний бал

Формула для розрахунку конкурсного балу (КБ) для вступу на 1 (бакалаврський) рівень вищої освіти:

КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3 + ОУ)×ГК

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;
К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету;
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включені 142, 143, 144 і 151 спеціальності. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Для спеціальностей 121 і 122 складова ОУ не враховується;
ГК – дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. До цього переліку включені 142, 143, 144 і 151 спеціальності. Для спеціальностей 121 і 122 множник ГК дорівнює 1.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти – 125.
Мінімальний конкурсний бал для навчання за кошти фізичний або юридичних осіб - 100.

Вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням
(спеціальності 121, 122, 142, 143, 144, 151)
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2

Офіційні документи

Умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році
Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися в розділі офіційні документи сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчання за за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

1. Для спеціальностей 121 і 122
Для вступу на 1 курс на спеціальності 121 і 122 на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за кошти фізичних або юридичних осіб необхідно скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) або мати сертифікати ЗНО 2019-2021 років. Крім цього обов’язкова наявність мотиваційного листа.
Відповідно рейтингування при формуванні конкурсних списків для спеціальностей 121 і 122 відбувається за тими ж правилами, що і при вступі за державним замовленням.


2. Для спеціальностей 142, 143, 144 і 151
Для вступу на 1 курс на основі документу про повну загальну середню освіту (ПЗСО) за кошти фізичних або юридичних осіб можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.
Тобто навіть якщо ви здали НМТ або маєте сертифікати ЗНО 2019-2021 років, при вступі на контракт за спеціальностями 142, 143, 144 і 151 приймається до розгляду тільки мотиваційний лист.
З вартістю навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна ознайомитися за посиланням.

Орієнтовні ключові дати

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Національний мультипредметний тест середина липня – серпень (орієнтовні строки)
Початок прийому заяв та документів 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчі конкурси, мають право складати індивідуальну усну співбесіду 08 серпня 18:00
Строки проведення індивідуальних усних співбесід 9-16 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня 23 серпня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше
29 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 02 вересня 18:00
Зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 16 вересня 17:00
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
17 вересняШановні вступники! У зв’язку з воєнним станом, пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

З розкладом роботи відбіркової комісії НН ІАТЕ можна ознайомитися за посиланням.

Перелік необхідних документів


Контакти
Відповідальний секретар відбіркової комісії НН ІАТЕ: (093) 194-47-16
Кафедра АПЕПС: (066) 064-30-92, (097) 653-21-29
Кафедра ТАЕ: 098-902-64-66, 097-926-50-52
Кафедра АЕ: (044) 204 90 96; (097) 653 21 29; (066) 064 30 92; (093) 194 47 16
Кафедра АЕП: (044 204-80-84, 044 204-80-85
Електронна пошта з питань вступу НН ІАТЕ: tef-5@ukr.net
Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/

Опубликовані списки студентів зарахованих на перший курс факультету докладнише та  на телеграм канал НН ІАТЕ

Переглядів: 1 412