Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Навчально-наукова лабораторія методичного забезпечення інтернет-технологій в енергетиці.

Лабораторію створено в 2022 році як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 

Відповідно до Положення до основних завдань лабораторії віднесено впровадження інноваційних підходів і сучасних інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій в організацію робочого процесу Інституту.

ФУНКЦІЇ

Лабораторія відповідно до покладених на неї завдань виконує свої функції та здійснює практичну діяльність за двома основними напрямами: програмно-апаратне та інформаційне забезпечення.

Програмно-апаратне забезпечення

  • Організаційно-технічна діяльність, спрямована на забезпечення надійної роботи програмно-апаратного комплексу Інституту
  • Розробка, впровадження та обслуговування локальної мережі Інституту
  • Підготовка пропозицій щодо придбання й підтримка в належному технічному стані комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення Інституту

Інформаційне забезпечення

  • Розробка, підтримка у робочому стані та наповнення сайту Інституту
  • Офіційний вебсайт НН ІАТЕ
  • Підтримка та наповнення інформаційних ресурсів Інституту 

в соціальних мережах
 


 

Переглядів: 281